Anmälningsvillkor


 • När en anmälan gjorts, får du en bekräftelse på din anmälan på mail inom ett par dagar.
 • Faktura skickas ca 1 vecka innan start med 14 dagars betalningsvillkor.
 • Betalning sker via faktura.
 • Instruktören förbehåller sig rätten att ställa in om för få deltagare är anmälda med återbetald kursavgift.
 • Om instruktören tvingas ställa in innan kursstart har du rätt att få tillbaka kursavgiften.
 • Om kurstillfällena ändras vilket gör att du inte längre kan delta i något tillfälle återbetalas delar av eller hela kursavgiften.
 • Påbörjad kurs återbetalas ej. Avgiften kan inte heller skjutas fram till annan kurs
 • Kursavgift kan däremot återfås mot veterinär- eller läkarintyg.
 • Du har möjlighet att ångra din anmälan senast 10 dagar före kursstart. Ångrar du din anmälan skickas detta till: kontakt@eb-equinedog.se
 • Önskar du avboka din plats på en kurs inom 10 dagar före kursstart får du endast tillbaka kursens hela kostnader om det finns reserver som kan ta din plats
 • Finns inga reserver på kursen du anmält dig till återfås 50% av kursens kostnad
 • Missar du något tillfälle av någon annan anledning än de ovan nämnda är detta kurstillfälle förbrukat, men instruktören hjälper dig mer än gärna via mail, telefon eller att mötas upp strax innan nästkommande kurstillfälle för att få en sammanfattning från kurstillfället du missat.
 • Hundägaren har strikt hundägaransvar och är alltid skadeståndsskyldig om hunden skadar annan hund eller människa.
 • Se till att rasta din hund noga innan och under kursen för att undvika olyckor om vi är inomhus.
 • Träning sker med koppel eller långlina på hunden om föraren inte är säkerpå att sin hund springer fram till andra hundar. När hunden inte tränas ska den hållas i koppel med uppsyn.
 • All träning sker på egen risk.
 • Alla hundar som går kurs ska vara fullvaccinerade. Ett giltigt vaccinationsintyg ska medtagas till första kurstillfället för kontroll.
 • Vid eventuella skador som er hund orsakar på material kan en summa debiteras
 • Vid anmälan till kurs samtycker du att ditt namn, postadress, telefonnummer och mailadress sparas av EB Equine & Dog i syfte att underlätta hantering av deltagarlista samt informationsutskick i samband med kursen. Du har när som helst rätt att återkalla ditt samtycke.
 • Vid anmälan till kurs samtycker du att ditt personnummer sparas för hantering av fakturering. Det är endast instruktören som har tillgång till personnumret och uppgifterna sparas fram till dess att sista kurstillfället är gjort.